U četvrtak 17. ožujka 2016. u 18 sati održat će se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u dvorani „Bl. Alojzije kard. Stepinac“  predstavljanje drugog sveučilišnog udžbenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Teorije ličnosti i  genetička istraživanja“. Autori udžbenika su prof. dr. sc. Dalibor Karlović i dr. sc. Ivana Glavina Jelaš.

Udžbenik će u izdanju Naklade Slap predstaviti uz autore recenzenti prof. dr. sc. Nada Vrkić, doc. dr. sc. Anamarija Bogović i doc. dr. sc. Ante Silić.

 

O autorima:

Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije, predstojnik je Klinike za psihijatriju i pročelnik Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihofarmakologiju KBC-a Sestre milosrdnice, pročelnik je Katedre za psihijatriju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Psihopatologija i Neurokemija ponašanja na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru te Psihijatriju i psihološku medicinu na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Ivana Glavina Jelaš, psiholog, predavač na Visokoj policijskoj školi, Policijske akademije, MUP-a Republike Hrvatske, gdje predaje Policijsku psihologiju, Osnove statističke analize za kriminaliste i Psihologiju agresivnosti.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište