U utorak, 19. studenog 2013. u 18: 30 u dvorani 302 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu  povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara dr. sc. Josip Bošnjaković, viši asistent na Odjelu za psihologiju HKS-a, održat će predavanje “Vukovarska djeca 22 godine poslije pada grada – Samopercepcija hrvatskih adolescenata odraslih u ratnim i poratnim stradanjima”.

Dr. sc. Josip Bošnjaković progovorit će o tome kakve je posljedice rat i poratno iskustvo ostavilo na djecu koja su odrastala u teškim okolnostima, govoreći ponajviše o tome kako danas ti isti ljudi, mladi, promatraju sami sebe. Iznijeti će također koja je razlika između djece odraslih u mirnim okolnostima u odnosu na djecu odraslih u ratnim okolnostima. Ponudit će također i moguće putove rješavanja posljedica koje su ostavili rat i poratno iskustvo na današnje mlade ljude.

Velečasni Josip Bošnjaković obranio je 25. lipnja 2012. godine, na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, doktorsku disertaciju iz područja psihologije. Doktorsku radnju na temu «Stanja Ja (Ego Stanja Sebe) adolescenata odraslih u okolnostima mira, rata i poraća. Empirijsko istraživanje među hrvatskim adolescentima» izradio je pod vodstvom prof. Zbigniewa Formelle.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište