Suradnica na Odjelu za psihologiju, Jelena Zadro, održala je 11. svibnja 2021. online predavanje “Psihološka podrška u kriznim situacijama”  u sklopu projekta “Osposobljavanje mladih u kriznim situacijama”.
Projekt provodi Hrvatska studentska asocijacija, najstarija studentska udruga Sveučilišta u Zagrebu koja je fokusirana na profesionalni razvoj studenata. Hrvatska studentska asocijacija pozvala je visokostručne predavače koji su prikazali mladima i široj javnosti adekvatne korake u kriznim situacijama.

Magistra psihologije predavala je o traumatskim događajima, raznolikosti doživljenih emocija i reakcija, normalnosti emocija i reakcija, stilovima suočavanja te mogućim psihološkim posljedicama. Sudionici su imali prilike naučiti i kako si pomoći te kada i gdje potražiti stručnu pomoć.