Pozivamo Vas u četvrtak, 24. travnja 2014. u 12 sati, dv. 302, na predavanje “Gospodarska sloga: Hrvatska seljačka stranka i ekonomski nacionalizam unutar europskih agrarnih pokreta u međuraću”.
Predavanje će održati dr. sc. Ivica Šute, izvanredni profesor s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Gospodarska sloga nastala je u specifičnim političkim i ekonomskim okolnostima u Hrvatskoj i Kraljevini Jugoslaviji sredinom 1930-ih godina. Djelovala je putem razgranate mreže svojih povjerenika u gotovo svim krajevima gdje je živio hrvatski narod. Zahvaljujući dobro organiziranim pokretima za poboljšanje životnog standarda seljačkog stanovništva te odlično provedenoj organizaciji i mobilizaciji seljaštva, do kraja međuratnoga razdoblja postala je jedna od najdinamičnijih i najproduktivnijih organizacija unutar hrvatskoga seljačkog pokreta, koju su mnogi drugi slični pokreti nastojali kopirati (npr. u Sloveniji, Srbiji itd.).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište