Na međunarodnom simpoziju Društva srednjo- i istočnoeuropskih pastoralnih teologa – PosT Netzwerk pod nazivom „…bei euch soll es nicht so sein (Mt 20,26). Handlungskultur in Kirche und Gesellschaft“ („…neka ne bude tako među vama (Mt 20, 26). Kultura djelovanja u Crkvi i društvu“) održanom u Splitu od 6. do 9. rujna 2018. dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil. s Katedre za teologiju HKS-a održala je, na poziv istoimenog Društva, predavanje na temu: „Kirchliche Ressourcen für die gesellschaftliche Praxis in Bezug auf Diakonia, Menschenrechte und Zivilgesellschaft am Beispiel Kroatiens“ (Crkveni resursi za društvenu praksu u odnosu na dijakoniju, ljudska prava i civilno društvo na primjeru Hrvatske). Simpozij u Splitu okupio je sudionike i predavače iz Austrije, Italije, Poljske, Češke, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Hrvatske koji su iz pastoralno-teološkog i socijalno-etičkog vidika raspravljali o kulturi djelovanja u Crkvi i društvu.

Hrvatsko katoličko sveučilište