U ponedjeljak 13. ožujka 2017. godine na Hrvtaskom katoličkom sveučilištu prof. dr. sc. Giuseppe Mari održao je predavanje na temu „Moderna, obrazovanje i duhovnost“. Profesora Maria je u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta pozdravila Snježana Mališa postdoktorandica na Odjelu za komunikologiju koja ga je svim prisutnima predstavila.

 

Profesor Giuseppe Mari redoviti je profesor opće pedagogije s Pedagoškog fakulteta Odjel za pedagogiju Katoličkog sveučilišta Sacro Cuore iz Milana. Profesor Mari diplomirao je na Sveučilištu u Padovi, doktorirao je na Katoličkom sveučilištu u Milanu. Vrlo je aktivan u Erasmus programu tako da je boravio Španjolskoj u Navari, u Slovačkoj u Ružemberoku i Trnavi, u Poljskoj u Lublinu i u Krakovu, potom u Mađarskoj. Član je različitih društava u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i Češkoj koja se bave pedagoškim istraživanjima.

 

Predavanjem je prof. dr. sc. Mari istakao potrebu duhovnosti u današnjem odgoju i obrazovanju. Naime, krenuvši od povijesnoga prikaza moderne istaknuo je kako je na početku moderne duhovnost igrala ključnu ulogu u nastanku misli toga doba. No, s pojavom eksperimentalne metode i egzaktne znanosti društvo percipira kvantificirano znanje kao jedino ispravno te niječe postojanje i izolira ulogu duhovnoga. Takav daljnji razvitak u znanosti ima direktne implikacije i na sam odgoj, gdje se više ne vodi time da se odgoji čovjeka kao cjelokupnu osobu, već zapravo da ga se opskrbi s potrebnim znanstvenim informacijama. Štoviše, takav pristup odgoju i obrazovanju dovodi do krize koja se manifestira u obliku „problema sa mladima“ (npr. ovisnost o drogama, alkoholu, delinkvencija itd.) Navedeni problemi proizlaze iz zaborava činjenice kako čovjek posjeduje dostojanstvo, to ljudsko dostojanstvo proizlazi iz kršćansko-antropološkog shvaćanja kako je čovjek dijete Božje. Stoga, prof.dr.sc. Mari zaključuje kako je duhovnost potrebna, kao esencijalna komponenta odgoja, kako bi se osvijestilo svakoj osobi posjedovanje dostojanstva te da u skladu s tim dostojanstvom u životu izabire i odlučuje. Po završetku predavanja riječ zahvale i prigodan dar u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Mariu uručio je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište