sibenik-dasi

Dr. sc. Goran Budeč s odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti umjetnosti u Zagrebu, održat će u četvrtak 6. 11. 2014. u 12 sati u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”, 3. kat., na Hrvatskom katoličkom sveučilištu predavanje

Materijalna kultura kao aspekt istraživanja svakodnevnog života u kasnosrednjovjekovnoj Šibenskoj komuni

 Privatno-pravne isprave poput inventara dobara i posljednjih volja s prostora istočnojadranskih komuna, pružaju nam odličan uvid u razne apekte svakodnevnog života, kao i razinu materijalne kulture u kasnosrednjovjekovnom razdoblju. Zahvaljujući procesu tzv. demokratizacije u sastavljanju privatno-pravnih isprava koja se u dalmatinskim komunama pojavljuje sredinom XIII. st., a svoj srednjovjekovni procvat doživljava upravo u drugoj polovini XV. st., inventari dobara nam daju detaljan uvid u posjedovanje velike skupine predmeta (odjeća, obuća, liturgijski predmeti, kućanski predmeti, nakit, bibliotečne jedinice, oružje etc.) svih punoljetnih članova komunalnog društva, bez obzira na spol i društveni status. Oporuke, brevijari i kodicili služe upotpunjavanju slike o eventualnim darivanjima pojedinih predmeta članovima obitelji, crkvenim i karitativnim ustanovama, kao i oslikavanju okolnosti koje su dovele do sastvavljanja posljednjih volja poput bolesti, hodočasničkih ili poslovnih putovanja, pojave kužnih epidemija, odlaska u rat i slično. Fond inventara dobara šibenskog bilježnika Karotusa Vitalea de Pirano, koji su uz navedenog bilježnika, pomogli sastaviti i njegov sin Antonius Vitale, Kristofor pok. Andrije i Šimun Vratojević, pruža nam uvid u povijest svakodnevnog života s posebnim naglaskom na razinu materijalne kulture kasnosrednjovjekovnog Šibenika i njegovog distrikta u razdoblju prosperiteta u drugoj polovici XV. st, sve do početka izravne osmanske opasnosti potkraj stoljeća.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište