HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

Zagreb, 27. studenoga 2020. godine

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

· provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,

· provjere znanja stranog jezika,

· provjere znanja rada na računalu,

i razgovora s kandidatima (intervju).