PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

 

 

 1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

 • provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
 • provjere znanja stranog jezika,
 • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora s kandidatima (intervju).

 

 

 1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17)

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

 • provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
 • provjere znanja stranog jezika,
 • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora s kandidatima (intervju).

 

 

 1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17)

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

 

 • provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
 • provjere znanja stranog jezika,
 • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora s kandidatima (intervju).

 

 

 1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

 • provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
 • provjere znanja stranog jezika,
 • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora s kandidatima (intervju).

 

 1. Namještenik na radnom mjestu IV. vrste (Spremač) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 mjesec – 1 izvršitelj;

 

Testiranje (razgovor/intervju) se sastoji od utvrđivanja:

– znanja,

– sposobnosti i vještina,

– interesa,

– profesionalnih ciljeva,

– motivacije kandidata za rad u službi,

– te rezultata ostvarenih u njihovu dosadašnjem radu.