HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 1. rujna 2021. godine

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:
– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);
– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19);
– Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15);
– Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14);
– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica
– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

2. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:
– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);
– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19).

3. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:
– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);
– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19).

4. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u  uredu prorektora, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50% u odnosu na puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:
– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):
• provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
• provjere znanja stranog jezika,
• provjere znanja rada na računalu,

i razgovora (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobni i vještina (pisanom dijelu testiranja).

Hrvatsko katoličko sveučilište