Uzoriti gospodine kardinale i Veliki kancelaru Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Vaša ekscelencijo mons. Lingua, apostolski nunciju, preuzvišeni gospodine mons. Uziniću, predsjedniče Vijeća HBK za život i obitelj i Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, poštovani doc. dr. sc. Krunoslave Novak, generalni tajniče HBK, poštovani dr. sc. Marcus, članu Uprave Katoličke organizacije Die Sternsinger, poštovani prof. dr. sc. Zollner, predsjedniče Centra za zaštitu djece Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu, poštovani g. Haneke, direktore za projekte Renovabisa za pomoć Istočnoj Europi, poštovani doc. dr. sc. Bošnjakoviću, znanstveni suradniče Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, poštovana mr. sc. Šijaković, voditeljice Centra i svi zaposlenici i suradnici Centra, mnogopoštovani fr. Sliškoviću, predsjedniče Hrvatske redovničke konferencije, velečasni gospodine Faltak, rektore Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa, prečasni gospodine mons. Rodinis, direktore Sollicituda, Sveučilišni kapelanu doc. dr. sc. Odilone Singbo, poštovana prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander, ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, poštovani prorektori, pročelnici, dekane, profesori, studenti i djelatnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i svi koji nas pratite putem YouTube kanala:

U godini u kojoj se spominjemo 15. obljetnice osnutka Sveučilišta, zbog poznatih okolnosti pandemije, izostala su velika slavlja, no sveučilište je u svom postupnom rastu i razvoju, pored mnoštva drugih ciljeva, ove godine ostvarilo početak dva važna projekta: studija medicine i osnivanje Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, kojega smo danas blagoslovi i čijem se početku rada unutar naše sveučilišne zajednice posebno radujemo. Tako se ovaj Centar pridružuje našoj sveučilišnoj obitelji u kojoj već postoje nekoliko Centara koji uspješno djeluju i razvijaju se. Naše Centre vidimo i shvaćamo kao žarišta koja svojim djelovanjem raspiruju žar proučavanja, znanstvenog i stručnog djelovanja te poučavanja u suradnji s našim sveučilišnim odjelima i fakultetom, koristeći posebice naša znanja i područja stručnosti kako bi svojim djelovanjem oblikovali mentalitete, načine djelovanja i razmišljanja u Crkvi i društvu. Najveće blago naših Centara su ljudi. Vidjeli ste da sam prostor Centra nije velik ni poseban. Ali, posebni su ljudi koji u njemu rade i koji predstavljaju jednu jezgru, žarište i koji će se u suradnji s mnogima baviti važnom i nadasve osjetljivom problematikom zaštite djece i mladih. U tome im na raspolaganju stoje svi naši kapaciteti, posebice suradnja s Odjelom za psihologiju i Centrom za psihološku pomoć, koji se kroz razne aktivnosti i projekte bave raznim temama vezanim uz dobrobit mladih i djece, sestrinstvo, komunikologiju, sociologiju, povijest i s Medicinskim fakultetom, kao što se posebno nadam i suradnji sa svim relevantnim crkvenim i društvenim institucijama, posebice s Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba.

Uspješnost zaštite djece i ranjivih odraslih osoba ovisi o redovitoj prevenciji koja obuhvaća različite skupine u Crkvi i društvu kao cjelini. Preko Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, različiti programi vezani uz zaštitu djece i ranjivih osoba bit će ponuđeni i dostupni studentima na Sveučilištu, studentima na Katoličkim bogoslovnim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Đakovu i Sarajevu (BiH), a zahvaljujući suradnji s Hrvatskom biskupskom konferencijom, i svećenicima, redovnicima i redovnicama kao dio trajne formacije te crkvenim poglavarima. Stoga se posebno veselim da su danas među nama predstavnici HBK, Hrvatske redovničke konferencije, Bogoslovnog sjemeništa i drugih ustanova. Nadbiskupe Mato, dragi Kruno, dragi Slavko, drugi rektore Željko…

Moja posebna zahvala na svemu što čini za naše Sveučilište i što ga podupire kroz svih ovih 15 godina od kada ga je osnovao ide našem Velikom kancelaru i našem zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću. I razvoj ovoga projekta pratio je i blagoslovio od samoga početka, podupirući i našu konferenciju koju smo organizirali 2019., potičući i nas i p. Zollnera na zajedničku suradnju, uviđajući važnost ovakvog Centra za naše Sveučilište, Nadbiskupiju i našu Crkvu. Hvala Vam, Uzoriti, na molitvi, potpori, savjetima, a i očinskim kritikama kada su one potrebne i ljekovite.

Hvala Vama preuzvišeni gospodine Nunciju, na Vašoj nazočnosti, blizini i suradnji s našim Sveučilištem. Ovaj je Centar plod poticaja i djelovanja Svetoga Oca Pape Franje koji sve čini kako bi Crkva bila zajednicom i mjestom brige za ranjive, marginalizirane, na rubu društva i često naše brige. Prenesite mu naše pozdrave i recite mu da je stalno u našim molitvama.

Zahvaljujem ovdje prisutnim predstavnicima zaklade Sternsinger, a na poseban način gospodinu dr. Franzu Marcusu koji je bio kontakt osoba za pokretanje Centra. Čuli smo kako su se slični Centri pokrenuli u Limi u Peruu, ali isto tako i u mjestu Pune, u Indiji. Čestitamo i zahvaljujemo Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ koja ove godine slavi 175 godina djelovanja. Dr. Marcusu, koji je nakon 19 godina djelovanja u ovoj organizaciji, a prije toga i u drugim sličnim organizacijama, otišao u mirovinu, želimo obilje Božjeg blagoslova. Prenesite naše pozdrave i zahvalnost svima u organizaciji Sternsinger.

Iznimno nam je važna suradnja s Institutom za antropologiju Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu koji kao Centar za zaštitu djece od svoga osnutka 2012., a kao Institut od 15. travnja 2021., ima za cilj zaštititi djecu i ranjive osobe promicanjem preventivnih mjera protiv seksualnog zlostavljanja i drugih oblika zlostavljanja podizanjem svijesti i povećanjem znanja sa svrhom stvaranja sigurnog okruženja. U suradnji s Institutom iz Rima i naš će Centar razvijati programe i metode koristeći najrelevantnija znanja i znanstvene spoznaje o ovoj problematici te ih primijeniti u skladu s okolnostima koje su karakteristične za Hrvatsku i zemlje u okruženju. Ujedno čestitamo na preobrazbi koju ste doživjeli na Papinskom sveučilištu Gregoriana, to jest što je Vaš Centar za zaštitu djece, po odluci Kongregacije za katolički odgoj uzdignut u Institut za antropologiju, kao vid šire i interdisciplinarne brige za ljudsko dostojanstvo i skrb. Želimo da djelatnici našega Centra osluškuju poticaje s Vašeg Instituta te na temelju Vaše dobra prakse implementiraju potrebne korake u svom radu.

Zahvaljujem g. Burkhardu Hanekeu iz Zaklade Renovabis koja podupire nekoliko projekata Sveučilišta, stipendira naše studente doktorskih studija te koja je poduprla studij mr. sc. Marine Šijaković u Centru za zaštitu djece Papinskog sveučilišta Gregoriana.

Zahvaljujem svima koji su dali podršku u pokretanju Centra – prorektorima (posebno prorektoru za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc. Gordanu Črpiću),  savjetnici gospođi Stanislavi Rogić, Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte (s tadašnjim voditeljem i tajnikom Sveučilišta dr. sc. Hrvojem Meštrićem, te danas sa kolegicom Martinom Tolić na čelu), našem Uredu za odnose s javnošću u praćenju i ovog projekta kroz mrežne i digitalne sadržaje, Suzani i Ivani, informatičkoj i tehničkoj službi te svima ostalima koji su pomogli u pokretanju Centra.

Posebno zahvaljujem đakovačko-osječkom nadbiskupu mons. Đuri Hraniću iz čije nadbiskupije dolaze voditeljica Centra mr. sc. Marina Šijaković i djelatnik Damjan Kovač te znanstveni suradnik Centra doc. dr. sc. Josip Bošnjaković.

Mr. sc. Marina Šijaković voditeljica je Centra, diplomirani teolog, magistra znanosti iz područja zaštite Centra za zaštitu djece pri Papinskom sveučilištu Gregoriana. Sudjeluje u radu Povjerenstva za zaštitu djece i ranjivih osoba pri HBK i Metropolijskoga ureda Đakovačko-osječke crkvene pokrajine.

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković znanstveni je suradnik Centra, svećenik, psiholog i psihoterapeut-transakcijski analitičar. Voditelj je bračnih i obiteljskih savjetovališta te Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Član je Povjerenstva za zaštitu djece i ranjivih osoba pri HBK i predsjednik Metropolijskog ureda Đakovačko-osječke crkvene pokrajine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Predsjednik je Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja.

Dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski znanstvena je suradnica Centra, zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorand na Katedri filozofije, vanjski je suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.  Voditeljica je Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije.

Jelena Zadro je program manager, psihologinja, vanjska suradnica na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i stručna suradnica Centra za psihološko savjetovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Damjan Kovač je stručni suradnik Centra, diplomirani teolog, student poslijediplomskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Želim Vam, draga Marina, Jelena i Damjane, da budete spremni davati adekvatne odgovore, poticati razvoj mentaliteta zaštite i dobrobiti djece i ranjivih osoba. U tome su vam u ovim koracima pružali ruku podrške, a vjerujem da će i dalje, Josip i Sanda. To je proces kojeg je potrebno pokrenuti kako bi obnovili povjerenje kod osoba koje su ranjene, njihovih bližnjih u obiteljima i župnim zajednicama te u konačnicu u društvu kao cjelini. Želim Vam plodnu i dobru suradnju s državnim, županijskim, gradskim i drugim civilnim institucijama.

Želim da se nadahnjujete na poruci milosrdnog Samaritanca kojega ste odabrali za svog zaštitnika, sa željom i porukom da se učinite bližnjima, a time već sada baštinite i život vječni. Sv. Filip Neri: «Činite dobro, ako možete».

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište