Pozdravna riječ kardinala Bozanića na otvaranju Ljetne škole Practicing Resilience. Preparing for Recovery u Dubrovniku dostupna je na poveznici.