1. Kolokvij iz predmeta “Povijest Crkve u srednjem vijeku” zakazan je u utorak 17. 11. 2015. od 15. sati (termin predavanja), a seminar će stoga biti od 16:15 sati.
  1. Studenti koji pohađaju nastavu na predmetu “Povijest Crkve u srednjem vijeku” 24. studenoga 2015. umjesto predavanja i seminara bit će nazočni na znanstvenom simpoziju o Stepincu. O nadoknadi seminara bit će obaviješteni naknadno na satu. Također vrijedi i za studente diplomskoga studija na predmetu “Diplomatički seminar II”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište