Hrvatsko katoličko sveučilište potpisalo je  2. lipnja 2015. Sporazum o suradnji sa Sveučilištem Macerata u Italiji.  Sporazum se odnosi na suradnju u proučavanju latinske epigrafije Dalmacije, s posebnim obzirom na epigrafičko istraživanje Narone na osnovi uspostavljenog epigrafičkog korpusa rimske kolonije i epigrafičko istraživanje Salone na osnovi uspostavljenog epigrafičkog korpusa cementerija Hortus Metrodori metropole rimske Dalmacije. Istraživanjem ravna profesor Gianfranco Paci u ime Università di Macerata, a u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor Emilio Marin.

Sveučilišta će surađivati u navedenom istraživanju, u podjeli bibliografskih podataka, u razmjeni nastavnika i istraživača. Očekuje se da će se organizirati susreti i seminari, a rezultati istraživanja će se, nakon valorizacija, objavljivati u publikacijama i na mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište