Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u ponedjeljak 2. travnja 2012. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i Staroslavenskog instituta. Dokument su potpisali rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i ravnateljica Staroslavenskog instituta dr. sc. Marica Čunčić. Sporazumom se utvrđuje suradnja između Sveučilišta i Instituta u području visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti u okviru zajedničkih interesa.

 

Suradnja će se ostvarivati razmjenom iskustava u okviru istih ili srodnih znanstveno-nastavnih područja, uzajamnim povezivanjem znanstveno-nastavnih i znanstvenih djelatnika radi izvođenja nastave na sveučilišnim studijskim programima, provedbom zajedničkih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, organizacijom zajedničkih interdisciplinarnih poslijediplomskih studija te omogućavanjem izrade doktorskih radova, sudjelovanjem na konferencijama, simpozijima i seminarima te drugim znanstvenim skupovima, izdavanjem i razmjenom znanstvnih publikacija, podupiranjem kontakata, kulturnom i znanstvenom razmjenom u okviru akademske i znanstvene zajednice te ostalim oblicima suradnje u okviru zajedničkih interesa.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište