STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Potpisan sporazum o suradnji

Hrvatsko katoličko sveučilište i osnivačka grupacija u sastavu Sveučilište Vern u osnivanju, Grupa Vern d.o.o., Veleučilište Vern sklopili su 30. rujna 2016. godine Sporazum o suradnji.

Potpisivanjem Sporazuma utvrđeno je da postoji obostrani interes za suradnjom u znanstveno – nastavnim, znanstveno – istraživačkim, stručnim i poslovnim aktivnostima te ostalim oblicima suradnje u okviru zajedničkih interesa poput razvijanja međunarodne, a posebice europske suradnje u obrazovanju i znanosti, sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u međunarodnim projektima, razmjene studenata i drugo.

 

img_7985

 

Ostale objave

Hrvatsko katoličko sveučilište