U utorak 27. studenoga 2015. godine potpisan je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu  Sporazum o suradnji između Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Lječilišta Topusko. Potpisnici sporazuma su rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić i ravnatelj Lječilišta Topusko Domagoj Mosler, dr. med.  

Sporazumne strane su suglasne da će surađivati u području znanstveno – istraživačke i stručne djelatnosti te u izvođenju dijela nastave studenata preddiplomske i diplomske razine studija u Lječilištu kao nastavnoj bazi HKS-a, te ostalim oblicima suradnje.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište