U srijedu 17. lipnja 2015. potpisan je sporazum o partnerstvu između Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce kojime je dogovoreno sudjelovanju na projektu Moje pravo na igru i šport .

Riječ je o projektu usmjerenom na rekreaciju i unapređenje zdravlja djece s teškoćama u razvoju koji Centar Sunce provodi već tri i pol godine. Ovaj projekt se sada želi unaprijediti suradnjom s drugim institucijama poput Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za odgoj i obrazovanje “Goljak”, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta kroz uključivanje studenata volontera, pružanje edukacija i javljanje na natječaje koji će omogućiti održivost ovog projekta.

Kako je nekoliko studenata volontera Hrvatskog katoličkog sveučilišta uključeno u ovaj projekt, radujemo se nastavku i unapređenju suradnje koja svim dionicima pruža korist i radost.

Valentina Kanić

 

Hrvatsko katoličko sveučilište