sorbonne

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i rektor Sveučilišta Paris-Sorbonne Barthélémy Jobert potpisali su Sporazum o međunarodnoj suradnji. Ovim sporazumom ugovorne institucije su regulirale suradnju na području obrazovanja i znanosti u književnosti i humanističkim znanostima.

U okviru ovog Sporazuma Hrvatsko katoličko sveučilište i Sveučilište Paris-Sorbonne, 1, podupirat će uspostavu zajedničkih programa, razvitak zajedničkih djelatnosti kao što su skupovi, seminari, istraživanja, publikacije, razmjenu studenata i nastavnika, razmjenu informacija i dokumentacije u svrhu pomoći istraživačima.

Za studente HKS-a je važno da osim što mogu sudjelovati u razmjeni, rezultati koje studenti postignu na sveučilištu, koje ih prima, bit će priznati na njihovom matičnom sveučilištu koje izdaje diplome.

Sporazum se zaključuje na razdoblje od pet godina, računajući od datuma zadnjeg potpisa.