Diacovensia

Diacovensia, Vol.21 No.2 Srpanj 2013.

Autori: Željko Tanjić i Đurica Pardon

Sažetak
Svijet u kojemu živi današnji naraštaj ljudi ugrožen je i nalazi se u neprestanoj opasnosti uništenja, primijetio je već sredinom prošloga stoljeća A. J. Heschel, te je za spas čovjeka i okoliša njegova života predložio drugačiji sustav vrijednosti koji u obzir ne uzima samo prostor, nego kao bit i srce postojanja postavlja vrijeme. Židovstvo, kao religija vremena, uči kako se posvećivanje vremena događa u slavlju Šabata, Dana Gospodnjega, koji je Bog blagoslovio i učinio svetim. Heschelova ekološka teologija smatra svijet stvari svetim, ali samo ako je taj svijet posvećen u vremenu. Zbog toga je upravo Šabat polazište iz kojega A. J. Heschel promatra svijet i na kojemu gradi svoju ekološku teologiju, te Dan Gospodnji smatra vrhuncem stvaranja i trenutkom očitovanja Božje svetosti kad se ponajprije posvećuje vrijeme, zatim čovjek i konačno prostor i stvari. Članak analizom djela Abrahama Joshue Heschela, The Sabbath: Its Meaning for Modern Man, koji je polazišna točka, želi prikazati početke ekološko-teološkoga razmišljanja sredinom 20. stoljeća.

 

Puni tekst

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište