U četvrtak 4. lipnja 2020. godine održan je oproštajni susret prve generacije studenata druge godine diplomskog sveučilišnog studija Odjela za komunikologiju s profesorima, nastavnicima i asistentima. Susret je započeo svetom misom zahvalnicom u Sveučilišnoj kapeli koju je predvodio pročelnik Odjela za komunikologiju prof. dr. sc.  Jerko Valković u koncelebraciji sa zamjenikom pročelnika Odjela za komunikologiju doc. dr. sc. Krunoslavom Novakom i sveučilišnim kapelanom vlč. Odilonom Singbom. Prigodan program nastavio se u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” u organizaciji studenata druge godine sveučilišnog diplomskog studija Odjela za komunikologiju kojeg je moderirala Snježana Lovrić. Osim kratkih videa u kojima su naši komunikolozi odgovorili kako im je bilo studirati na HKS-u i zašto su upisali studij Komunikologije prigodno su isprintali i deset lekcija prvih komunikologa na Hrvatskom katoličkom sveučilištu koje su i obrazložili pojedinačnim izlaganjem studentice:  Antonela Zora Rezo, Patricia Devunić, Antonija Slonjšak, Matea Vidulić, Antonija Jurić, Ira Ornik, Paula Marija Stier, Dora Bencerić, Veronika Novoselac, Snježana Lovrić.

Hrvatsko katoličko sveučilište