Veliki kancelar i nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić susreli su se s kardinalom Zenonom Grocholewskim, prefektom Kongregacije za katolički odgoj.
Veliki kancelar i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta predstavili su dosadašnji rad i planove razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Prefekt Kongregacije za katolički odgoj kardinal Grocholewski, istaknuvši važnost Hrvatskog katoličkog sveučilišta za Crkvu i hrvatsko društvo, zaželio je Sveučilištu puno uspjeha u daljnjem radu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište