U sklopu projekta „Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka“  financiranog od Hrvatskog katoličkog sveučilišta dana 13.12. 2016., s početkom u 12:30h u dvorani Stepinac, održat će se studentska radionica. Naglasak će biti na metodološkim pristupima i primjerima iz prakse istraživanja društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka. Pozivaju se svi studenti diplomskog studija povijesti (smjer Stari vijek i Srednji vijek), te studenti preddiplomskog studija povijesti na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta da se odazovu ovome pozivu.

 

Raspored izlaganja

 

doc. dr. sc. Hrvoje Kekez, Hrvatsko katoličko sveučilište – „Predstavljanje ciljeva i rada na projektu Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka“

 

doc. dr. sc. Ivan Majnarić, Hrvatsko katoličko sveučilište – „Dokumentirani izvor i ‘priča’ – od dostave vapna do reorganizacije društva“

 

dr. sc. Marko Jerković, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – „Kanonici kao elita: institucionalizacija i oblikovanje društvenoga statusa u srednjem vijeku“

 

Tomislav Matić, prof., Hrvatsko katoličko sveučilište – „Misterij iščezlog zagrebačkog biskupa – potraga za Petrom Kottrerom od Beča do Karlsruhea“

dr. sc. Valentina Janković, Hrvatsko katoličko sveučilište – „Arhivsko gradivo, literatura i metodologija rada u proučavanju društvenog ozračja i kulture življenja plemstva Banske Hrvatske u 17. i 18. stoljeću“

dr. sc. Maja Katušić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb – „Izvori i metode za proučavanje migracija u ranom novom vijeku – primjer Kotora u 18. stoljeću“

 

Stipe Ledić, prof., Hrvatsko katoličko sveučilište – „Problem insurekcije u drugoj polovici 18. st. u zemljama krune Sv. Stjepana – Keresturijev doprinos raspravi“

 

Hrvatsko katoličko sveučilište