Klasa: 602-04/12-04/24

Urbroj: 498-04-12-1

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 05. listopada 2012., pod točkom 5. koji se odnosi na izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti.

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište