Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje

Poništenje djela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 54/2016 od 10. lipnja 2016. godine, pod točkom 6:

za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika.

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište