HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje:

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2016 od 5. siječnja 2016. godine, pod točkom 5:

za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište