Ispiti iz kolegija dr.sc. I. Bulića najavljeni za 26. i 27. rujna 2012. održat će se u izmjenjenim terminima prema sljedećem rasporedu:

Hrvatske zemlje od 16. do kraja 18. stoljeća – 27. rujna 2012. u 15h
Povijest srednje i mediteranske Europe u novom vijeku – 28. rujna 2012. U 16h
Historijska geografija – 28. Rujna 2012. u 16h

 

Hrvatsko katoličko sveučilište