Political Rights and Religion

Conference of the international research project „Religion and Human Rights“

Predstavljeni rezultati hrvatskog istraživanja u sklopu međunarodnog empirijskog znanstvenog projekta “Religion and Human Rights”

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu otvorena je međunarodna znanstvena konferencija „Political Rights and Religion“ u sklopu međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta „Religija i ljudska prava“ („Religion and Human Rights“) u suradnji s koordinatorom tog projekta prof. ddr. sc. Hans-Georgom Ziebertzom s Julius-Maximilians Sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj. To je treća konferencija po redu, koja se nakon konferencija u Würzburgu (Njemačka) 2012. i 2014., održava ove godine u Zagrebu od 9.- 12. prosinca 2015. godine. Partner konferencije u Hrvatskoj su Zaklada Konrad Adenauer i Grad Zagreb.

Okupljene iz znanstvenog, političkog, gospodarskog i predstavnike raznih konfesija pozdravili su domaćin konferencije prof. dr. sc. Željko Tanjić, koordinator projekta prof. dr. sc. Hans-Georg Ziebertz i direktor Zaklade Konrad Adenauer dr. sc. Michael Lange.

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

U pozdravnoj riječi rektor HKS-a prof. dr. Željko Tanjić izrazio je radost što je upravo ta ustanova domaćin konferencije. “Hrvatsko katoličko sveučilište će tijekom skupa biti mjesto intenzivnog promišljanja izrazito aktualne i za naš povijesni trenutak važne teme “Politička prava i religija” i to u međunarodnom, interdisciplinarnom, te interkonfesionalnom i interreligioznom okruženju” – rekao je rektor i nastavio “Posebno bogatstvo konferencije u Zagrebu upravo u činjenici da stručnjaci različitih disciplina imaju priliku razmijeniti rezultate nacionalnih istraživanja, o njima raspravljati i komparativno ih analizirati. Govoreći općenito, odnos religije i ljudskih prava je izrazito važan upravo zato što religije mogu zauzeti poziciju za ili protiv ljudskih prava i na taj način ili značajno pridonijeti zalaganju za ljudska prava ili pak zauzeti poziciju indiferentnosti ili protivljenja ljudskim pravima.”

dr. sc. Michael Lange, direktor Zaklade Konrad Adenauer

dr. sc. Michael Lange, direktor Zaklade Konrad Adenauer

Dr. Michael A. Lange, direktor zaklade Konrad Adenauer, kratko je predstavio Zakladu i njezinu misiju promicanja europskih integracija i širenja kršćansko-demokratskih vrijednosti te rekao: “Podržavamo slobodu i demokraciju, pluralizam i ljudska prava što su nosivi stupovi naših aktivnosti u cijelom svijetu.” U osvrtu na samo istraživanje, naglasio je kako je ono važno jer povezuje mlade s pitanjem političkih i ljudskih prava i vjerskih uvjerenja. Ova konferencija nije prvi projekt s Hrvatskim katoličkim sveučilištem, već je to suradnja 

prof. dr. sc. Hans-Georg Ziebertz

prof. dr. sc. Hans-Georg Ziebertz

Dr. Hans-Georg Ziebertz, koordinator projekta, pozdravnu riječ započeo je pitanjem: “Kako možemo stvoriti kulturu ‘zajedničkog življenja u svijetu’, koja će jamčiti mir, slobodu i pravdu za sve?” Podsjetio je kako se većina zemalja u svijetu složila da su ljudska prava temeljne vrijednosti ljudskog dostojanstva. Ljudska prava moraju funkcionirati kao opći dogovor na kojem se temelji civilizacija mira, slobode i pravde, rekao je te upozorio kako smo svjesni da su u današnjem svijetu mnoga ljudska prava pod pritiskom. Tako je spomenuo ugroženost prava na okupljanje, samoobranu, ali i ograničenost prava na medijsko izvještavanje, kao i strepnje izbjeglica za život, a tražitelje azila da budu odbijeni. “Svi bismo trebali biti jednaki pred zakonom i trebali bismo imati jednako suđenje bez obzira na učinjeno djelo, no politička praksa pokazuje suprotno. Tako se ljudska prava ne poštuju u mnogim zemljama diljem svijeta.” – ustvrdio je profesor Ziebertz. 

Lara Rimac, studentica 3. godine Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Lara Rimac, studentica 3. godine Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

U glazbenom programu sudjelovala je studentica 3. godine Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Lara Rimac na violini. 

Rezultate hrvatskog istraživanja u sklopu međunarodnog empirijskog znanstvenog projekta  “Religion and Human Rights” provedenog u studenom i prosincu 2014. godine na uzorku od 1284 učenika srednjih škola/gimnazija diljem Hrvatske predstavio je voditelj hrvatskog dijela istraživanja i prorektor za organizaciju i poslovanje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu prof. dr. sc. Gordan Črpić.

prof. dr. sc. Gordan Črpić

prof. dr. sc. Gordan Črpić

Hrvatsko empirijsko istraživanja „Religija i ljudska prava“ provedeno je u studenom i prosincu 2014. godine na uzorku od 1284 učenika srednjih škola/gimnazija diljem Hrvatske.

Kvotni uzorak (non-probabilistic quota sample) se sastoji od 1284 ispitanika iz 20 županija Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

U uzorku su, prema županijama proporcionalno zastupljeni učenici gimnazija prema udjelu koji imaju u populaciji gimnazijalaca na državnoj razini: najviše je zastupljen Grad Zagreb s 27% ispitanika, potom Splitsko-dalmatinska županija s 14,2% ispitanika, dok je najmanje zastupljena Varaždinska županija s 1,7% ispitanika.

3/4 ispitanika je u dobi od 18 godina (točno 75,4%), a 1/4 godinu mlađa (23,4%) dok je ostalih 1,2% navršilo uglavnom 19 godina.

Prema spolu dominiraju djevojke s 63,6% (N=816), a mladići su zastupljeni s 36,4% (N=468), to je gotovo jednako kao i spolna distribucija u gimnazijama na nacionalnom nivou gdje su djevojke zastupljene udjelom od 62%, a mladići s 38%. (DZS, Statističko priopćenje, travanj 2014.).

Homogenost uzorka koja odgovara demografskoj slici Hrvatske vidljiva je u materinjem jeziku za koji ispitanici navode kao hrvatski u 99,1% slučajeva, Hrvatskoj kao mjestu rođenja u 93,4% i podrijetlu roditelja gdje su majka i otac iz Hrvatske u 81% slučajeva.

Rezultati istraživanja

           PRAVA:

 • na skali od 1-5 (1= potpuno ne slaganje; 5- potpuno slaganje) najveću podršku ispitanici daju socio-ekonomskim pravima: 4,33
 • najnižu potporu daju sudskim pravima (pravo na šutnju, pravo na odvjetnika, na obranu):  2,79
 • građanska prava, politička prava, pravo na život na skali od 1-5 podržavaju s ocjenom 3
 • ovim istraživanjem potvrđena je tendencija distanciranja prema pobačaju što se može protumačiti s rastom razine konzervatizma, (42% je za zabranu pobačaja; 19% je neodlučno; 37,5% je protiv zabrane pobačaja)
 • ispitanici dosta liberalni prema eutanaziji (29% je za zabranu eutanazije; neodlučnih je 23,4%, dok je eutanaziju podržava 47%).

  RELIGIOZNOST:

 • ispitivanje je pokazalo da ispitanici se svrstavaju u visoko religioznu populaciju
 • njih 85% se deklarira kao katolici (istraživanje na nacionalnoj razini 2011. pokazalo je da se 86,28% deklarira kao katolici)
 • na svetu misu redovno odlazi 32% ispitanika – (uspoređujući nacionalnu razinu 2008. rezultat se kretao od 25-30%)
 • 45% ispitanika dnevno moli – (na općoj populaciji istraživanje je pokazalo da se radi od 33-37%)
 • ovo istraživanje je također pokazalo da nema indikatora koji bi naznačili sekularizacijske procese u Republici Hrvatskoj koji bi se prvo detektirali na mlađoj populaciji, što su pokazala istraživanja provedena u Sloveniji, Austriji i Španjolskoj.
   
 • U odnosima RELIGIOZNOST-PRAVA istraživanje je pokazalo sljedeće:
  • ispitanici koji ne idu ili neredovito idu na misu, znatno više podržavaju građanska i politička prava, dok oni koji idu često, tjedno na misu, više podržavaju socio-ekonomska prava.
  • ispitanici koji ne idu ili neredovito idu na misu, politički više su lijevo orijentirani (na skali od 1-10 – 4,54), dok oni koji idu na misu su više desno orijentirani (na skali od 1-10, 6,6).

 Fotografije: Luka Smuk

 


Previous posts:

 • Konferencija Political Rights and Religion na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

  Hrvatsko katoličko sveučilište organizira od 9. do 12. prosinca 2015. međunarodnu znanstvenu konferenciju „Political Rights and Religion“ u sklopu međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta „Religija i ljudska prava“ („Religion and Human Rights“).

  Read More >
 • Welcome to the Catholic University of Croatia!

  Prof. Gordan Črpić Project Leader for the Croatian research project „Religion and Human Rights“ We are proud to present the results of our research and collaborative work on the international project “Religion and Human Rights”. The project coordinator was prof. dr. sc. Hans-Georg Ziebertz with Julius Maximilians from the University of Wurzburg, with whom I […]

  Read More >
 • Human rights as an expression and elaboration of the very basic value of human dignity

  Prof. Dr. Hans-Georg Ziebertz, Leader of the program “Religion and Human Rights” How can we create a culture of “living together in the world” which guarantees peace, freedom and justice for everyone? How can we make sure that the very basic value of human dignity is respected by states, institutions and people? It is obvious […]

  Read More >
 • Our Christian understanding of a man encompasses his unique individuality and dignity

  Dr. Michael A. Lange; Head of the KAS Office in Croatia It is a great honor for the Konrad-Adenauer-Stiftung in Croatia to be a partner in the Conference: „Political Rights and Religion“ to help disseminate the findings of the international research project „Religion and Human Rights“. For the Konrad Adenauer Foundation, which proudly bears the […]

  Read More >

Archive

Organizer
hks-logo-desni-stupackas-logo-sidebar
Organizational Board

Prof. Gordan Črpić
Marijana Kompes, PhD
Suzana Obrovac Lipar, BA
Toni Ćosić, mag. soc.
Krunoslav Novak, PhD
Ivana Brstilo, mag. soc.
Damir Miloš, mag. soc. / mag. educ. soc.
Martina Tolić, bacc. crim.
Anamarija Petrić, BA

Program

Political Rights and Religion
Conference of the international research project
„Religion and Human Rights“ program:
download PDF.

Hrvatsko katoličko sveučilište