Kreativnost i stvaralaštvo cijenjeni su na našem Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Tako su studenti komunikologije Marin Pavelić i Domagoj Puljizović samostalno napravili video najavu za naš i vaš Dan otvorenih vrata! Dođite i upoznajte HKS!