Svi studenti koji do sada nisu dobili potpis iz nekog od predmeta dr.sc. I. Šestaka, a stekli su uvjete za potpis, isti mogu dobiti u utorak 9. srpnja 2013. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove (Jordanovac 110) u 8 sati. Tom prilikom prof. Šestak vršit će i unos ocjena.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište