U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.«

I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Pođite! Propovijedajte! | izvor: https://bit.ly/3xM3TAc

Ovo je kraj Markovog evanđelja. Zapravo, dodatak nakon njegovog kraja! Markovo evanđelje završava osmim retkom ovog istog, šesnaestog poglavlja. Završava dakle bijegom žena koje spopade strah i trepet. I one navodno nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu. Odražava ovo dobro cijeli stil u kojem je Markovo evanđelje napisano: evanđelje je to tzv. meijanske tajne. Isus je tajanstveni mesija. Mesija u Marka koji u potpunom krahu i pobijeđenosti, u nemoći križa, spašava čovjeka!

A današnji retci, iako dodatak koji nije od Marka, ipak bogoduho odražavaju ono što je poslanje zajednice: poći po svem svijetu i propovijedati evanđelje! Drugim riječima, sada na Isusove riječi činiti kao i on:

    • U ime njegovo izgoniti zloduhe: sjetimo se da već na početku Markovog evanđelja Isus u subotu ide u sinagogu i ondje izgoni zloduha iz opsjednuta čovjeka. Isus oslobađa zlih nauka, kida okove koje su se putem raznih ideologija splele oko čovjeka! Isto sada imaju činiti i Isusovi učenici!
    • Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro: Isus svojim riječima, jer govori Božje, riječi, miluje ljude. Isus isto čini i svojim rukama – u sili i snazi Božjoj liječi ih, zacjeljuje im rane, pokazuje im neizmjernu nježnost Božju. Isto sada imaju činiti i Isusovi učenici!

Stoga, iako ovi redci nisu Markovi, iako nisu napisani u istom stilu kao i njegovo evanđelje, ipak odražavaju evanđeosku dinamiku: po uskrsnuću Gospodinovom, sada nam je, slušajući njegov nalog, prolaziti ovim svijetom u evangelizirajući.

Jednostavnije rečeno, gledati kako mogu poput Isusa iskazivati riječima i rukama ljubav čovjeku.