Rektor Tanjić predaje papi Franji sliku HKS-a

 

U Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu od 1. do 5. prosinca 2014. održano je prvo godišnje plenarno zasjedanje Međunarodne teološke komisije u novom petogodišnjem sazivu (2014.-2019.) čiji je član pored 29 drugih teologa iz cijelog svijeta i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić.

Komisija je prihvatila tri teme koje će obrađivati u sljedećih pet godina: sinodalnost, vjera i sakramenti te sloboda vjerovanja.

Plenarno zasjedanje Komisije završeno je u petak 5. prosinca 2014. audijencijom kod Svetog Oca Franje.  Nakon pozdravnih riječi koje je u ime Komisije uputio predsjednik Komisije prefekt Kongregacije za nauk vjere kardinal Gerhard Ludwig Müller i papinog govora u kojem je između ostalog istaknuo važnost slušanja za teološki rad kao i važnost žena u teologiji, papa Franjo je osobno pozdravio članove Komisije. Tom prigodom rektor Tanjić je Svetom Ocu predao fotografiju na kojoj se nalaze članovi naše sveučilišne zajednice kao i prikupljene potpise naših studenata i djelatnika  s molitvom za Papu i njegovu službu.

Sveti Otac zahvalio je na daru, blagoslovio Hrvatsko katoličko sveučilište i zaželio mu uspješan rad.

Papin govor članovima Komisije

Izvješće Radio Vatikana

 

Hrvatsko katoličko sveučilište