Marija Belošević: Papa Franjo, prva audijencija 27. 3. 2013.

Izložba fotografija “Papa Franjo – godinu dana kasnije” novinarke Informativne katoličke agencije Marije Belošević otvara se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ispred Vijećnice na 1. katu,  u srijedu, 12. ožujka 2014. godine u 12:00 sati.

Izložbu koja obuhvaća fotografije s početka pontifikata pape Franje otvorit će rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić. 

Marija Belošević stalna je vanjska suradnica Informativne katoličke agencije, Katoličke tiskovne agencije i Kane koja na njihovim mrežnim stranicama i u tiskovinama objavljuje svoje tekstove i fotografije. Tajnica je Hrvatskog društva katoličkih novinara i prva potpredsjednica Međunarodne udruge katolika esperantista. Ovo joj je prva izložba fotografija na HKS-u. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište