U novom broju Vjesnika dentalne medicine, asistent s Odjela za komunikologiju Kristijan Sedak napisao je rad “Pandemija i komunikacija u ordinaciji”.
Rad je dostupan na poveznici.