Obavještavaju se studenti diplomskog studija sestrinstva da raspored kliničkih vježbi iz predmeta Palijativna skrb s praktikumom 1. mogu vidjeti na mrežnoj poveznici

 

Raspored vježbi Diplomski studij sestrinstva-Palijativna skrb

 

Sva eventualna pitanja vezana uz kliničke vježbe možete postaviti na adresu e-pošte Irene Pavlović irena.pavlovic@pbsvi.hr.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište