U ponedjeljak 25. ožujka 2024. u dvorani “Bl. Alojzije kard. Stepinac” Centar za karijere Hrvatskog katoličkog sveučilišta započeo je s radom i studentima predstavio mogućnosti koje im nudi!

U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta studentima se obratio prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost, te ih sve pozvao na aktivno uključenje u mogućnosti koje nudi Centar, jer stjecanjem novih znanja i vještina, uz obrazovanje koje su stekli tijekom studija, samo dalje proširuju svoju konkurentnost na tržištu rada. Uz motivirajuće riječi studentima uputio je i zahvale dr. sc. Marijani Matijaš sa Sveučilišnog odjela za psihologiju koja vrši dužnost Voditeljice Centra na nagažmanu i organizaciji aktivnosti te na spremnosti za preuzimanje ovog zahtjevnog i važnog zadatka.

Dr. sc. Matijaš videovezom iz Frankfurta studente je upoznala s prvim planiranim koracima Centra – od radionica za osnaživanje vještina prezentacije i boljeg snalaženja na tržištu rada do drugih vrijednih sadržaja koji će studentima biti dostupni. Nakon uvodnog predstavljanja Centra, projekt Digitalnog inovacijskog inkubatora predstavio je njegov voditelj i pokretač, Filip Vrhovnik, koji je dosad okupio više od 1800 studenata s više od 80 različitih fakulteta, a u sklopu kojeg je ostvareno više od 200 projekata.

Digitalni inovacijski inkubator je online projekt u kojem studenti uče o kreativnosti i inovacijama, povezuju se s vodećim tvrtkama u regiji i razvijaju primjenjiva inovativna rješenja u odabranim industrijama, a pritom mogu osvojiti i vrijedne nagrade,a svi studenti su pozvani prijaviti se za sudjelovanje do 31. ožujka 2024. 

Hrvatsko katoličko sveučilište