HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 29. siječnja 2021. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za studente poslijediplomskih studija na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

 

Opis poslova:

  • vodi korespondenciju iz nadležnosti Odjela;
  • obavlja poslove vezane za studente poslijediplomskih studija;
  • vodi evidenciju studenata poslijediplomskih studija;
  • priprema diplome za tiskanje i sudjeluje u organizaciji promocije, zaprima zamolbe studenata poslijediplomskih studija;
  • priprema potvrde i uvjerenja iz djelokruga svojih poslova;
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

 

Podatci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište