HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 13. ožujka 2023. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

  1. Namještenik na radnom mjestu IV. Vrste – Spremač/ica u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove, na određeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

  •  održava čistoću radnih, sanitarnih i ostalih prostorija i okoliša zgrade
  • čisti namještaj, opremu i nastavna pomagala
  • priprema prostorije za sastanke i skupove
  • obavlja poslove čišćenja i ostale poslove prilikom preseljenja ili izvođenja radova
  • obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja (šefa) Odsjeka.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,601 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište