HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 15. ožujka 2024. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama naziv radnog mjesta mijenja se u: Savjetnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte, Odjelu za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– sudjeluje u pripremi projektnih prijava za znanstvene i stručne projekte Sveučilišta za financiranje iz zaklada, Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Obzor 2020 i drugih izvora financiranja
– prati objave natječaja za financiranje projekata
– sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije
– sudjeluje u realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata
– sudjeluje u pripremi izvješća o realizaciji znanstvenih, stručnih i ostalih projekata
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,95 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište