HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 18. siječnja 2023. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– sudjeluje u pripremi Plana vrednovanja kvalitete Sveučilišta godišnje i višegodišnje
– sudjeluje u praćenju izvršavanja Plana vrednovanja osiguranja kvalitete Sveučilišta
– sudjeluje u provođenju postupaka unutarnjeg i vanjskog vrjednovanja te metoda za istraživanje različitih vidova kvalitete obrazovanja, sukladno programu rada za osiguranje kvalitete
– vodi pismohranu izmjena i dopuna studijskih programa te svih dokumenata vezanih za osiguranje kvalitete
– administrira poslove Odbora za osiguranje kvalitete
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Samostalnog odjela.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

2. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– organizira i koordinira rad odjela
– organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane, i drugih oblika potpore studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
– organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane i druge oblike potpore studenata s posebnim potrebama
– organizira i nadzire obavljanje poslova za studentski život studenata u slobodno vrijeme
– organizira i nadzire obavljanje preventivne i kurativne aktivnosti u vezi s održavanjem zdravlja studenata
– organizira i nadzire obavljanje poslova dodjele stipendija i drugih financijskih potpora studentima
– organizira i nadzire praćenje financijskih obaveza studenata
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe i tajnika.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište