U četvrtak, 17. studenoga 2016.  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u organizaciji Volonterske skupine HKS-a održan je okrugli stol s predstavnicima Socijalno-uslužne zadruge Martinov plašt i Udruge slijepih Zagreb. Cilj okruglog stola bio je predstaviti zadrugarstvo u kontekstu socijalnog poduzetništva na primjeru rada zadruge Martinov plašt. U ime Zadruge govorili su gđa Anđelka Bunić, upraviteljica Zadruge te članice zadruge gđa Dubravka Jedjut Roca i gđa Vesna Hari. U ime Udruge slijepih Zagreb govorio je gosp. Goran Denis Tomašković.

Upraviteljica Zadruge istaknula je ukratko kako se rad zaklade temelji na 3 stupa: društvenom, ekonomskom i  pozitivnom utjecaju na okoliš te sva 3 utjecaja koriste u svom djelovanju i radu. Zato su i ciljevi zadruge posvješćivanje duhovno-moralnih vrednota kao temelja dostojanstva ljudske osobe u svakom čovjeku, cjeloživotni razvoj ljudske osobe, zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina, podizanje kvalitete života te  senzibilizacija društva za probleme ranjivih skupina.

Gđa Dubravka Jedjut Roca predstavila je  projekt  „urbano vrtlarstvo“  koji se odnosi na urbane sklopive mini vrtove  prilagođene osobama s invaliditetom te projekt ručno izrađivanih bio-lončanica od 100-postotno prirodnih materijala.  Objasnila je da se rad  zadruge i rad s korisnicima oslanja na rad s  ranjivim skupinama društva – rad osoba s invaliditetom, dulje nezaposlenih osoba te žrtava obiteljskog nasilja, a uvijek s ciljem stavljanja čovjeka u prvi plan. Moto rada je  „Svoju prepreku pretvori u preponu.“ .  Posebni naglasak stavila je da se uvijek  svakoj osobi pristupa individaualno i zato se radi  osobni plan razvoja svakog korisnika.

Gđa Vesna Hari prezentirala je prepreke u radu Zadruge. Prepreka je bilo puno, tamo gdje su ih očekivali, ali i tamo gdje ih nisu očekivali. Prvi su se problemi odnosili na pravno prepoznavanje neprofitne zadruge  pa su imali problema s prijavama na natječaje koji su uglavnom bili za udruge i profitne zadruge. Drugi problem je bio pronalaženje prostora i pravno reguliranje pronalaska prostora. Taj je problem tek nedavno  riješen, a postoje i djeluju već 5 i pol godina.  U zadnje vrijeme rade na jačoj vidljivosti Zadruge u javnosti i rade više projekata (kao što su mini urbani vrtovi i izrada sapuna s točkicama) čime žele postići financijsku samoodrživost.

Projekt izrade sapuna s točkicama detaljno je predstavio član Udruge slijepih Zagreb, gosp. Mr. Sc. Goran Denis Tomašković. Prvo je progovorio o problemu slijepih i slabovidnih osoba za koje nema puno obrazovne podrške, a kad su i obrazovani, teško se uključuju u tržište rada.  Projekt „Sapuni s točkicama“koji se provodi zajedno sa zadrugom Martinov plašt je baziran na proizvodnji suvenira  – poklon sapuna s ispisanim nazivom Zagreb na Brailovom pismu. Pokrenuti proizvodnju sapuna nije bilo lako jer trebaju biti izrađeni prema pravilima kozmetičke proizvodnje.  Primjer su vidjeli u londonskoj tvornici Clarity, u kojoj slijepe i slabovidne osobe više desetljeća proizvode krute i tekuće sapune. Tako je i njima želja zaposliti još najmanje četiri osobe oštećenog vida

 

Na kraju Okruglog stola sugovornici su istaknuli da imaju dobru suradnju s volonterima i da imaju dobra iskustva zapošljavanja volontera koji su prošli rad u zadruzi te pozivaju sve mlade da se priključe volontiranju i podrže socijalne projekte kojima se održavaju ljudske vrijednosti našega društva.  U predvorju je bila organizirana prigodna prodaja ručno izrađenih bio lončanica koje je prodavala gđa Danica, koja ih sama i radi.

 

 

 

Foto: Hana Kilijan

 

Hrvatsko katoličko sveučilište