Obaviještavaju se studenti polaznici kolegija SOCIJALNI NAUK CRKVE da će se u utorak,
23. 4. 2013. nastava održati u vidu terenske nastave – posjet i upoznavanje Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskog Caritasa.

Zato u utorak, 23. 4. 2013., studenti trebaju biti na ulazu u zgradu Hrvatske biskupske konferencije, Ksaverska cesta 12a u 12,55h.

 

Dr.sc. Jerko Valković

Valentina Kanić

 

Hrvatsko katoličko sveučilište