U ponedjeljak, 18. prosinca 2017. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održana je studentska radionica u sklopu znanstvenog projekta HKS „Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku.“ U sklopu radionice studenti povijesti predstavili su rezultate terenskih istraživanja utvrde Cesargrad i starog grada Samobora, u sklopu kojih su provedena mjerenja arheoloških ostataka, bilježenje zatečenog stanja i analiza fortifikacijske arhitekture. Studenti Mirela Škrljac, Davor Krištić i Matea Jurić izlagali su o temi „Povijest, vlasnici i stanovnici utvrda Samobor i Cesargrad u kasnom srednjem i ranom novom vijeku“ pod vodstvom dr. sc. Valentine Janković. Nikolina Domović i Tomislav Smolčić svoje su izlaganje, na temu dimenzija i fortifikacijskih značajki navedenih dviju utvrda, pripremili pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kekeza, a Anamarija Vitovski, Sven Lončar, Robert Iveković-Misirača i Josip Smernić održali su izlaganje na temu „Arhitektonska obilježja gradskih jezgri Cesargrada i starog grada Samobora,“ koje su pripremili pod vodstvom dr. sc. Tomislava Matića. Rezultati istraživanja predstavljeni tijekom radionice izloženi su na oglasnoj ploči na prvom katu sveučilišne zgrade.