Asistentica s Odjela za psihologiju Maja Anđelinović, u četvrtak 24. siječnja 2019. godine, održala je radionicu pod nazivom Uvod u modeliranje strukturalnim jednadžbama u Mplusu: konfirmatorna faktorska analiza. Radionica je bila namijenjena svim zainteresiranim nastavnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Asistentica je sudionicima prenijela znanja koja je stekla na metodološkoj ljetnoj školi održanoj tijekom kolovoza na GESIS Institutu u Kӧlnu pod istim nazivom. Sudionici su dobili osnovna znanja o konfirmatornoj faktorskoj analizi, a kroz održane vježbe naučili su i način provedbe u programu Mplus.

Hrvatsko katoličko sveučilište