U četvrtak 16. studenoga održana je prva edukacija namijenjena medicinskim sestrama i tehničarima koji su mentori studentima Odjela za sestrinstvo u sedam bolnica: KB Dubrava, KB Sestre milosrdnice, Specijalna bolnica za plućne bolnice, Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, KB Sveti Duh i Dječja bolnica Srebrnjak. Na edukaciji je sudjelovalo više od 100 mentora kao i predavača Odjela za sestrinstvo. Uz pozdravne govore, edukacija je obuhvatila predstavljanje rezultata studentskih evaluacija za prošlu akademsku godinu i šest tematskih predavanja koja su vodili profesori s Odjela za komunikologiju i sveučilišni kapelan.

Skup je otvorila pročelnica Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marta Čivljak, dr. med., koja je pozdravila sudionike te naglasila cilj edukacije, a to je suradnja i osnaživanje studenata.  Rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić u svom je pozdravnom govoru istaknuo važnost i vrijednost ovakvih susreta te zahvalio svim koordinatorima mentora i medicinskim sestrama i tehničarima mentorima na dosadašnjem i budućem radu te trudu i naporima koje ulažu u obrazovanje studenata. 

Prvo predavanje „Biti medicinska sestra-mentor na studiju sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu“ održala je izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, prorektorica za nastavu, te je predstavila i prve rezultate studentskih anketa vezanih uz mentore i njihov rad. Rezultati su pokazali zadovoljstvo studenata organiziranom praksom te prostor za još veće osnaživanje studenata koji odrađuju praksu s prethodno završenim gimnazijskim obrazovanjem. Izvanredna profesorica s Odjela za komunikologiju Jasna Ćurković Nimac u svom je predavanju „Etičke implikacije mentorstva u sestrinstvu“ govorila o mentorstvu kao umijeću, ali i znanosti vođenja koji uporište ima još u ranoj filozofiji poučavanja i odgoja te etici mentorstva u sestrinstvu s posebnim naglaskom na znanje, vrijednosti i stavove. Prvi dio edukacije zaključio je sveučilišni kapelan vlč. Odilon-Gbènoukpo Singbo, lic. theol., s predavanjem „Duhovno-moralna odgovornost u odnosu između mentora i studenta“. U predavanju je posebno istaknuo da uloga mentora uz praktični i obrazovni dio, sadrži i temelje za duhovnu i moralnu izgradnju studenata-praktikanata, istaknuvši da biti mentor znači pratiti studente i biti odgovoran za njih, ali ne samo u kontekstu prakse već i prema životu kojem su i mentor i student pozvani služiti.  

Drugi dio edukacije otvorila je dr. sc. Snježana Mališa s Odjela za komunikologiju predavanjem „Uloga mentora u procesu oblikovanja kompetencija studenata sestrinstva“ kroz koje je su pojašnjene temeljne vještine mentora i njihova izvrsnost kao preduvjet poučavanja i praćenja studenata te donošenja zaključaka i odluka vezanih uz njihov put. O važnosti komunikacije govorila je Leali Osmančević, asistentica s Odjela za komunikologiju u predavanju „Ja i Drugi – Razvoj profesionalnih komunikacijskih kompetencija u sestrinstvu“ kroz koje je naglasila poveznicu između filozofije Emmanuela Levinasa i etike Drugoga s komunikacijskim kompetencijama mentora u poučavanju studenata. Dr. sc. Snježana Mališa je u svom drugom predavanju „Motivacija kao preduvjet poučavanja i učenja“ naglasila da je upravo motivacija svojevrsna pokretačka snaga mentora koja i njega i studenta usmjerava prema zajedničkom cilju i da je u procesu poučavanja jednako važna motivacija mentora za praćenje studenata, kao i motivacija studenta za suradnju s mentorom. Posljednje predavanje „(Samo)vrednovanje u učenju i poučavanju komunikacijskih vještina u sestrinstvu“ održala je Leali Osmančević, mag. comm. naglasivši samovrednovanje komunikacije kao temeljnim preduvjetom i metodom osnaživanja za uspješno poučavanje i rad mentora sa studentima.

Edukaciju je zaključila pročelnica Marta Čivljak koja je provela anonimnu evaluaciju programa edukacije te zahvalila svima na sudjelovanju. Sudionicima su se obratile i prisutne koordinatorice mentora i predavačice Odjela za sestrinstvo izražavajući radost i zahvalnost na održanoj edukaciji. Pročelnica Čivljak je u završnom govoru najavila i drugi modul edukacije koji će se održati početkom 2018. godine.

Tekst: Leali Osmančević, mag.comm.