U suradnji s Papinskim sveučilištem sv. Tome Akvinskog – Angelicum u Rimu, Docat Centar Split 10. prosinca 2022. organizirao je jednodnevnu znanstvenu Konferenciju 7:3: O socijalnom nauku Crkve. Tema konferencije, koja se održala u Narančastoj dvorani Sjevernoga tornja Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Splitu, bio je socijalni nauk Crkve u kontekstu suvremenih društvenih izazova, a na njoj su, između ostalog, sudjelovali znanstvenici i doktorandi s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

 

Magistra sociologije Paula Zujić, u suautorstvu s doc. dr. sc. Ivanom Brstilo Lovrić, održala je izlaganje Mladi u vrtlogu novih tehnologija i putokazi socijalnog nauka Crkve. Ističući da su nove tehnologije određujuće za razvoj i promišljanje suvremenoga društva, ali i prilika za susret Crkve i mladih, magistra Zujić predstavila je istraživačke nalaze stavova i praksi mladih vezanih za nove tehnologije u okviru socijalnog nauka Crkve. Rad nedjeljom kao društvena drama iza medijske kulise bila je tema izlaganja doc. dr. sc. Ivane Brstilo Lovrić te prof. Damira Mravunca koji su, u kontekstu trgovačkog sektora i zakonske regulacije, tematizirali medijsku prezentaciju rada nedjeljom na hrvatskim internetskim portalima. Veronika Novoselac, asistentica na Odjelu za povijest i Hana Kilijan, asistentica na Odjelu za komunikologiju, predstavile su Načela socijalnog nauka Crkve u porukama pape Franje za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije, interpretiravši Papine poruke prikladnim medijem za poučavanje te katehizaciju.

 

Na konferenciji su sudjelovali i drugi znanstvenici iz Hrvatske i Slovenije, a kao jedan od rezultata konferencije planirana je objava zbornika radova koji će biti znanstveno kategoriziran.

 

Foto: Bruno Petrušić/snimak zaslona

 

Hrvatsko katoličko sveučilište