U subotu 19. siječnja 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održana je duhovna obnova za volontere i profesionalce u palijativnoj skrbi koju je predvodio sveučilišni kapelan Odilon Singbo. 

U duhovnoj obnovi sudjelovali su volonteri udruga “La Verna” iz Zagreba i “Pomoć neizlječivima”  iz Čakovca koje više godina surađuju u razvoju i pružanju palijativne skrbi te profesionalci koji rade u službama palijativne skrbi u nekoliko gradova Hrvatske. Susret je bio prilika za osobni osvrt i duhovnu okrepu svima nama, ne samo kao pomoć u radu s palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima već i kao poticaj da i dalje činimo dobro za čovjeka u potrebi. Biti s nekim na „kruni njegovog života“ i ne samo smanjiti patnju koju teške bolesti donose već i svjedočiti vrijednost ljudskog života, nama je kao vjernicima neizmjerna čast, ali i zahtjevna uloga. Šutnja, molitva, predanje svog puta u ruke Gospodina, davanje bez traženja, borba sa samim sobom i drugo bile su misli koje su nas vodile kroz nagovore tijekom duhovne obnove. Ta su nam promišljanja kao i darovi svete Mise i ispovijedi pružili novu radost i ponovnu potvrdu našeg poslanja u kojem svakodnevno možemo vidjeti Boga u ljudima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijest napisala: Renata Marđetko