U petak, 16. prosinca 2022. u dvorani “Blaženi Alojzija kard. Stepinac” na Hrvatskome katoličkome sveučilištu održana je redovna godišnja skupštine Udruge Alumni Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na kojoj je, između ostaloga, članovima Udruge izneseno godišnje izvješće o radu Udruge te plan rada i budućih aktivnosti, posebice u 2023. godini.
Skupštini su prisustvovali predsjednica Udruge magistra psihologije Ana Šeremet, potpredsjednica magistra sociologije Nika Đuho, tajnik Udruge magistar povijesti Filip Hren, te članice Upravnog odbora Matea Škomrlj, magistra sociologije i Matea Vidulić, magistra komunikologije. Okupljene članove Udruge, predstavivši im plan i razvoj Sveučilišta, pozdravio je i prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U ime Upravnog odbora, predsjednica Udruge Ana Šeremet zahvalila je rektoru Tanjiću i cjelokupnoj sveučilišnoj upravi na potpori i susretljivosti u dosadašnjem radu Udruge. 

Predsjedavajući Skupštinom, Šeremet se je, ističući neizostavne pravne i administrativne temelje korake nužne za formiranje i svaki daljnji rad Udruge, osvrnula se na prvu godinu djelovanja Udruge. Naglasila je tendenciju porasta broja članova kojih je sada osamdesetak, zatim promociju Udruge na društvenim mrežama i sveučilišnim promocijama diplomanata Sveučilišta, ali i da je studentski list Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kompas osnivanju Udruge posvetio naslovnicu, duplericu i središnju intervju. Istaknuvši važnost povezanosti Sveučilišta i diplomanata, okupljene članove podsjetila je na ciljeve, misiju i viziju Udruge, definiravši nekoliko planiranih angažmana s ciljem dobivanja  potpunije perspektive o tome gdje su studenti HKS-a danas. Jedan od njih bit će projekt Moja Alumni priča u sklopu kojeg će se prezentirati poslovne priče i uspjesi pojedinih diplomanata Sveučilišta. Okupljene je također pozvala da se uključe u rad Udruge vlastitim angažmanom, doprinijevši tako njezinoj široj prepoznatljivosti.

Nakon Skupštine uslijedilo je i predbožićno druženje članova Udruge, razmjena iskustava, primjera dobre prakse te svakodnevnih izazova na božićnome domjenku koji se je održao u sveučilišnoj Vijećnici. U ime Rektora pozdravio ih je prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje, a domjenku su se pridružili prorektori Sveučilišta te pročelnici sveučilišnih odjela. Bio je to prvi domjenak i prvo veće okupljanje bivših studenata HKS-a.

Udruga Alumni Hrvatskog katoličkog sveučilišta je udruga u koju se mogu učlaniti svi oni koju su završili preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Članom Udruge postaje se registracijom na internetskoj stranici Udruge koja je dostupna na poveznici.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište