U Zagrebu 2. prosinca 2022. u hotelu Diplomat održala se 3. Škola hitne medicine s ciljem unapređenja teorijskog znanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine. Trinaest predavanja  sa zanimanjem je pratilo 130 sudionika. Predavačica s Odjela za sestrinstvo Vesna Mijoč, mag. med. techn. kao pozvani predavač održala je predavanje na temu Hitna stanja kod uroloških bolesnika.

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine (HSDHM) s ciljem boljeg zbrinjavanja hitnih bolesnika kontinuirano održava edukativna predavanja za djelatnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. Unazad nekoliko godina pokrenuta je Škola hitne medicine za medicinske sestre i medicinske tehničare s ciljem dodatnog unaprijeđenja teorijskog znanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Škola je do sada u pet ciklusa održavanja tematikom obuhvatila sve grane medicine i problematiku s kojom se medicinske sestre i medicinski tehničari svakodnevno susreću u svom radu. Treći modul Škole obuhvaća teme iz standardiziranih medicinsko-tehničkih postupaka, načina pristupa bolesniku sa zbivanjem u abdomenu, hitna stanja uroloških, endokrinoloških, hematoloških i ginekoloških bolesnika, te specifičnosti trijaže ginekoloških bolesnica u izvanbolničkim i bolničkim uvjetima.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište