U četvrtak 15. listopada 2015. godine održan je u Samoboru znanstveno-stručni skup Samobor –  stotinu godina nakon Milana Langa u organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Ogranka Matice hrvatske u Samoboru.

Cijenjenom skupu obratili su se rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić, g. Juro Horvat, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Samobora, u ime Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dr. sc. Jakša Primorac te predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Samoboru i prorektor za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc. Gordan Črpić.

Znanstveni skup Samobor 3 Crpic

prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje na HKS-u i predsjednik Ogranka Matice Hrvatske u Samoboru

 

Svi govornici su izrazili svoje zadovoljstvo organizacijom ovakvog znanstveno-stručnog skupa organiziranog povodom obilježavanja stogodišnjice od tiskanja cjelovite monografije Samobor: Narodni život i običaji autora Milana Langa.

Riječ je o jednoj od najvrjednijih etnoloških monografija koja sustavno obrađuje manju urbanu sredinu s početka 20. stoljeća, njene etnografske i folklorističke vrijednosti te nudi bogatu građu za dubinske komparativne analize unutar suvremenih društveno–humanističkih istraživanja kulture i društva.

Znanstveni skup Samobor 2 Rektor

Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

Važno je istaknuti da je istraživanje manjih urbanih zajednica dio znanstvene strategije Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a istraživanje Samobora prvi u nizu planiranih projekata. S tim u svezi rektor Tanjić je u svom govoru istaknuo: „Strateški cilj našeg Sveučilišta je stvoriti čvrsto povezanu zajednicu svih dionika na koje Sveučilište utječe svojim djelovanjem i koji utječu na Sveučilište svojim radom ili sudjelovanjem. Sveučilište nije samodostatno. Njemu je potrebna interakcija zajednice s kojom i u kojoj živi i djeluje.  Upravo to se danas dogodilo na ovom skupu: naše Sveučilište povezalo se sa zajednicom, daje zajednici, ali i od nje prima; radi na prenošenju znanja i na znanstveni način proučava i utvrđuje različitosti dva vremena koje dijeli sto godina.“

Znanstveni skup Samobor  Jaksa Primorac1

dr. sc. Jakša Primorac, HAZU

 

Na znanstveno-stručnom skupu u Samoboru znanstvenici i studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta obrađivali su teme iz područja: O stanovnicima Samobora, Iz Samoborske povijesti, Odnos prema obitelji i radu u Samoboru, Kultura i stvaralaštvo, Tragovima mitskih bića Langovog Samobora.

bubnjari

Znanstveno-stručni skup otvorili su maleni bubnjari iz osnovne škole Milan Lang iz Bregane zajedno sa svojim voditeljem profesorom Marinom Rimcem koji je također nastupio, predstavivši stare puhačke instrumente iz samoborskog kraja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište